Disclaimer BabyVoedingsschema.nl

De door BabyVoedingsschema.nl op de website aangeboden informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geplaatst en BabyVoedingsschema.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site. Desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van de website BabyVoedingsschema.nl kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend.

De website bevat links naar sites van derden, deze sites zijn niet van BabyVoedingsschema.nl. Zij worden de sitebezoeker uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. BabyVoedingsschema.nl kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites waar zij naar verwijst en links naar heeft en evenmin voor de inhoud van de daaraan gekoppelde websites. BabyVoedingsschema.nl behoudt zich het recht voor de informatie op de website op elk gewenst moment te wijzigen.

Hoewel BabyVoedingsschema.nl in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

BabyVoedingsschema.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op haar website verstrekte informatie. Enkel de websitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de website beschikbare informatie. BabyVoedingsschema.nl aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen van gegevens/bestanden, onvermogen tot gebruik en/of virussen die schade kunnen veroorzaken aan de computer of software van de websitebezoeker, opgemerkt voor, tijdens of na een bezoek aan de BabyVoedingsschema.nl site.